Chính sách đổi trả

Chính sách bảo hành và đổi sản phẩm

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GIỮ KĨ HÓA ĐƠN HOẶC CHỤP HÌNH LẠI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ BẢO HÀNH VÀ ĐỔI SIZE

TRONG VÒNG 30 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MUA ĐƯỢC ĐỔI SIZE HỌĂC SẢN PHẨM KHÁC VỚI ĐIỀU KIỆN SẢN PHẨM CÒN NGUYÊN VẸN NHƯ MỚI, KHÔNG TRẦY XƯỚC, DÍNH BẨN, NHÃN MÁC NGUYÊN VẸN.

ĐỔI SIZE: Mỗi hóa đơn quý khách được đổi 1 lần duy nhất .Khi đổi sang sản phẩm khác quý khách chỉ đuợc đổi ngang họăc cao hơn giá trị sản phẩm cần đổi ( không áp dụng phụ kiện và sản phẩm khuyến mãi ).

Bảo hành : Bảo hành 1 năm về chỉ–cúc–dây kéo ( không áp dụng phụ kiện và sản phẩm khuyến mãi ). Không nhận bảo hành đối với những sản phẩm không thực hiện đúng qui định bảo quản đuợc đính kèm trên nhãn mác và sự huớng dẫn của nhân viên bán hàng.